Enhands

Flugfiske med enhandsspö

 

Vi har erfarenhet av att fiska med fluga sedan barnsben och känner till den problematik flugfiskaren kan stöta på ute vid vattnet. Därför tar vi fisket till din nivå och jobbar systematiskt genom eventuella brister i teknik eller andra svårigheter som kan dyka upp.

 

Om ni endast vill fokusera på fisket så står vi gärna för matlagning och är även behjälpliga med andra praktiska göromål som ej har med det aktiva fisket att göra.

 

Vi skräddarsyr paket som är anpassade efter kundens önskemål och ger full service ute vid vattnet.

 

 

Sök på Krantzgarden Outdoors